tel. 609-133-144
 

przyjedz do nas

Dane kontaktowe

 

 

Kamilsped Tomasz Urbańczyk

41-404 Mysłowice

ul. Bronisława Pukowca 49

 

 

 

tomasz@kamilsped.pl

Tel/FAX: 032-225-23-83

Kom: 609-133-144


  Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Tomasz Urbańczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KAMIL-SPED TOMASZ URBAŃCZYK” z siedzibą przy ulicy Bronisława Pukowca 49, 41 – 404 Mysłowice. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych stosowanych przez administratora znajdują się w Polityce prywatności.

 

 

 

obsługa układu klimatyzacji

Układ klimatyzacji składa się z wielu współpracujących ze sobą elementów. Podobnie jak inne elementy pojazdu: zawieszenie, olej czy filtry, elementy układu A/C podlegają okresowej kontroli i wymianie. Koszt naprawy układu klimatyzacji może dochodzić do kilku tysięcy złotych dlatego niezwykle ważne jest aby ją właściwie serwisować i jak najdłużej zachować w pełni sprawną. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że układ klimatyzacji ma również wpływ na nasze zdrowie. Osoby podróżujące samochodem z niesprawnym lub zanieczyszczonym układem klimatyzacji często uskarżają się na dolegliwości górnych dróg oddechowych, alergie, nudności, wysychanie soczewek i złe samopoczucie.

 

&1

Czynności obsługowe wykonywane w trakcie przeglądu

1. Przegląd podstawowy - raz w roku – sprawdzenie i uzupełnienie poziomu czynnika chłodniczego

2. Przegląd poszerzony co 2 lata – przegląd coroczny, a dodatkowo: sprawdzenie i wymiana filtra-osuszacza, wymiana czynnika chłodniczego. Sprawdzenie ilości lub wymiana czynnika chłodniczego.

 

Krążący w układzie czynnik ulatnia się poprzez przewody i złącza w sposób naturalny w ilości ok 40 mg rocznie. Ponadto w układzie w trakcie pracy powstają zanieczyszczenia, dostaje się powietrze i wilgoć. W czasie przeglądu układu dokonuje się kontroli ilości czynnika, oczyszczenia i regeneracji czynnika, osuszenia układu klimatyzacji, sprawdzenia szczelności układu klimatyzacji oraz działania wszystkich jego elementów.

Wykaz czynności wykonywanych podczas obsługi klimatyzacji :

1.1, Przegląd podstawowy - raz w roku – sprawdzenie i uzupełnienie poziomu czynnika chłodniczego (wykonywany tylko w pojazdach ze sprawnym układem kliamtyzacji):

 

a) odessanie z układu klimatyzacji czynnika chłodniczego R-134a

b) oczyszczenie czynnika chłodniczego z zanieczyszczeń i wilgoci

c) osuszenie całego układu klimatyzacji

d) podstawowa kontrola szczelności metodą podciśnieniową

e) wprowadzenie do układu nowego oleju (według zaleceń producenta )

f) napełnienie układu oczyszczonym czynnikiem chłodniczym

g) podstawowa kontrola sprawności i działania układu (kontrola zaworków, ciśnień, temperatur, pracy sprężarki, itp.)

Opis poszczególnych czynności z zakresu okresowego przeglądu – wykonywanego co rok


Ad a )Ilość odessanego czynnika z pojazdu jest porównywana z ilość czynnika podana przez producenta pojazdu, jeżeli wartość mieści się w granicach 40mg ubytku rocznie , można przystąpić do kolejnych czynności obsługowych .


W przypadku wyższych ubytków można napełnić układ olejem wraz z kontrastem co umożliwi znalezienie nieszczelności układu .Test nieszczelności przy małych ubytkach jest przeprowadzony po upływie około jednego tygodnia od momentu napełnienia układu . W przypadku dużych ubytków należy dokonać naprawy


Ad b) oczyszczenie czynnika chłodniczego z zanieczyszczeń i wilgoci – wykonywane automatycznie


Ad c) osuszenie całego układu klimatyzacji – próżnia . Podstawowym zadaniem próżni jest osuszenie układu klimatyzacji z wilgoci, która znajduje się wewnątrz. Ze względu na dużą higroskopijność mieszaniny czynnika chłodniczego i oleju krążącego w układzie, powinno się go osuszać w cyklu rocznym. Wilgoć, będąca formą wody, jest bardzo groźna dla funkcjonowania układu, łącząc się z olejem i czynnikiem tworzy kwasy niszczące poszczególne elementy od środka. Dodatkowo duże jej ilości mogą zamarzać tworząc kryształki lodu, które utrudniają przepływ oraz mogą mieć działanie ścierne dla sprężarki klimatyzacji. Drugim zadaniem próżni, jest umożliwienie zassania wymaganej ilości czynnika z butli roboczej urządzenia, wykorzystując tu zjawisko wzajemnego oddziaływania różnych ciśnień – w butli roboczej ciśnienie jest kilkukrotnie wyższe. Jak wiadomo z lekcji fizyki, niskie ciśnienie będzie dążyło do wyrównania się z wysokim ciśnieniem, czyli wystąpi zjawisko ssania.


Ad d) podstawowa kontrola szczelności metodą podciśnieniową – wykonywane automatycznie


Ad e) wprowadzenie do układu nowego oleju - według zaleceń producenta


Ad f) f) napełnienie układu oczyszczonym czynnikiem chłodniczym – zgodnie z danymi fabrycznymi producenta

 

2.2, Przegląd poszerzony co 2 lata. Sprawdzenie ilości lub wymiana czynnika chłodniczego, wymiana filtra kabinowego, wymiana filtra osuszacza , odgrzybienie układu – dezynfekcja

a) odessanie z układu klimatyzacji czynnika chłodniczego R-134a

b) oczyszczenie czynnika chłodniczego z zanieczyszczeń i wilgoci c) osuszenie całego układu klimatyzacji

d) podstawowa kontrola szczelności metodą podciśnieniową

e) wprowadzenie do układu nowego oleju (według zaleceń producenta )

f) napełnienie układu oczyszczonym czynnikiem chłodniczym

g) podstawowa kontrola sprawności i działania układu (kontrola zaworków, ciśnień, temperatur, pracy sprężarki, itp.)

h) wymiana filtra kabinowego

i) Dezynfekcja układu klimatyzacji

j) Wymiana filtra osuszacza lub zasobnika

* usługa nie zawiera ceny wymiany filtra osuszacza

**usługa nie zawiera materiałów (filtry ) oraz uzupełnienie czynnika tylko do wartości 750g

 

Opis poszczególnych czynności z zakresu okresowego przeglądu – wykonywanego co 2 lata ( zakres taki sam jak w przypadku przeglądu podstawowego ) + dodatkowe czynności


Ad H) Wymiana filtra kabinowego, co 15 000 km, nie rzadziej niż raz na 1 rok. Filtr kabinowy wykonany jest ze specjalnych materiałów zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń (kurz, pyłki, sadza) do wnętrza pojazdu. Zanieczyszczony filtr kabinowy może być przyczyną brzydkich zapachów z nawiewów, może też przyczyniać się do rozwoju drobnoustrojów i grzybów w kanałach dolotowych. Jednym z objawów zapchanego filtra są parujące szyby. W konsekwencji może dojść nawet do uszkodzenia dmuchawy.


Ad i) Dezynfekcja układu klimatyzacji. Zanieczyszczenia przedostające się do kanałów dolotowych mogą powodować rozwijanie się tam szkodliwych drobnoustrojów i grzybów, które są przyczyną różnych dolegliwości, w tym grzybicy gardła i alergii.


Ad J) Wymiana filtra osuszacza lub zasobnika. Podstawowym zadaniem tego elementu jest oczyszczenie czynnika z zanieczyszczeń i wilgoci. Desykant zawarty w filtrze ma za zadanie pochłanianie wilgoci z układu. Producent przewiduje, że filtr zachować te właściwości przez okres około dwóch lat. Osuszacz jest w stanie wchłonąć około 10 kropli wody, potem wilgoć przedostaje si´ do układu. Producenci pojazdów zalecają wymianę filtra-osuszacza co dwa lata.

 

Wilgoć może być przyczyną zamarzania zaworu rozprężnego i spadku wydajności chłodzenia. Wchodząc w reakcję z czynnikiem chłodniczym i olejem powoduje powstawanie kwasów, które są przyczyną uszkodzeń poszczególnych elementów układu A/C a w szczególności sprężarki. Pociąga to za sobą wysokie koszty naprawy kilkakrotnie przewyższające koszt filtra i jego wymiany. W przypadku samochodów, w których układ został otwarty np. w wyniku kolizji drogowej należy bezwzględnie wymienić filtr-osuszacz, ponieważ rozszczelnienie układu spowodowało, że układ nasycił się wilgocią z powietrza atmosferycznego.

 

Naprawa układu klimatyzacji

 

Naprawa układu klimatyzacji

podstawowe czynności oraz opis

 


1.Wykrywanie nieszczelności – sposoby i opis

 

a) Stosowanie środka kontrastowego i lampa UV

 

Metoda coraz częściej stosowana w serwisach. Do lokalizacji wycieków stosuje się lampy UV (pracujące w ultrafiolecie), którymi oświetla się poszczególne elementy klimatyzacji po wprowadzeniu w układ środka fluorescencyjnego.

Miejsca wycieków świecą na jasnożółto lub jasnozielono. Środek kontrastowy wprowadza się wraz z olejem . Nie jest przy tym konieczne opróżnianie układu klimatyzacji. Koszty materiałowe są relatywnie niskie.

 

 

 

b)Wykrywanie nieszczelności ciśnieniem

Szczelność zamkniętych układów daje się sprawdzać poprzez pomiar spadku ciśnienia panującego w obwodzie. Można przy tym poddawać układ działaniu nadciśnienia, jak i podciśnienia. Pierwszy sposób daje dobre i szybkie wyniki przy dużych nieszczelnościach. Opróżniony układ należy podłączyć poprzez zawór serwisowy do butli z azotem lub do wytwornicy azotu. Opróżnioną klimatyzację napełnia się azotem. Zwracając przy tym uwagę, aby nie przekraczać ciśnienia dopuszczonego przez producenta pojazdu dla danego układu klimatyzacji (max. 12 bar). Następnie obserwuje się przez dłuższy czas (np. 5-10 min), czy ciśnienie pozostaje stałe. Nieszczelność może być rozpoznana przez “syczenie”. Gdyby tak nie było, wskazane jest uwidocznienie miejsca wycieku środkiem do wykrywania nieszczelności. Badanie za pomocą ciśnienia 10-15 bar w obwodzie niskiego ciśnienia pozwala dobrze wykrywać nieszczelności parownika. Koszty inwestycji jest w akceptowalnych granicach.

Ta metoda jest zalecana każdorazowo przy wymianie części składowych układu klimatyzacji , pozwala w szybki sposób sprawdzić poprawność wykonanych czynności naprawczych.

 

 

2. Diagnostyka układu klimatyzacji

Przed przystąpieniem do naprawy układy klimatyzacji należy zdiagnozować przyczyny nieprawidłowej pracy układu ,

- najprostszym i najszybszym sposobem jest zbadanie czynnika , do tego celu można wykorzystać tester - URZĄDZENIE WERYFIKUJE SKŁAD CZYNNIKA I ZABEZPIECZA

- test sprawności układu klimatyzacji za pomocą urządzenia - Valeo ClimTest2 jest nowoczesnym urządzeniem służącym do diagnozowania układu klimatyzacji samochodowej na poziomie termodynamicznym (cały proces diagnostyki oparty jest na pomiarze temperatur oraz ciśnień).

 

 

3. Naprawa uszkodzenia przewodów w instalacji układu klimatyzacji

 

W zależności od konstrukcji danego układu, przewody są ukształtowane w najróżniejszy sposób i przebiegają pomiędzy innymi elementami komory silnika. Często sztywne, aluminiowe przewody są łączone z elastycznymi (gumowymi). Wymiana takiego elementu na nowy wiąże się ze stosunkowo dużymi kosztami i czasem oczekiwania, gdyż większość dostępna jest tylko w „oryginale”. Jednak niemal każdy przewód można z powodzeniem naprawić, wystarczy tylko zaopatrzyć się w odpowiedni zestaw narzędzi i materiałów

a) Naprawa lub wymiana przewodów gumowych polega na wymianie uszkodzonej części przewodów

oraz zaciśniecie za pomocą specjalnej oprawki prasą .

b) Spawanie aluminiowych części przewodów

Każdorazowo po takich naprawach zalecane jest wymiana uszczelnień oraz test szczelności azotem a dodatkowo jeżeli układ był rozszczelniony przez dłuższy okres – wymianę filtra osuszacza .

 

 

 

4. Wymiana skraplacza

Jedną z najczęściej przytrafiających się awarii jest nieszczelność skraplacza, zwanego też kondenserem. Ze względu na swoje usytuowanie, element ten jest bardzo narażony na uszkodzenie. Głównym czynnikiem przyczyniającym się do skrócenia żywotności chłodnicy klimatyzacji jest korozja. Aluminium bowiem (wbrew przekonaniu laików) jest materiałem, który łatwo się utlenia, zabójcze zaś jest dla niego połączenie soli i wilgoci. Dochodzi wtedy do korozji elektrochemicznej, która w szybkim tempie prowadzi do perforacji skraplacza. Jest to bardzo niebezpieczne dla całego układu klimatyzacji, bowiem z nieszczelnej chłodnicy wraz z czynnikiem chłodzącym wycieka olej smarujący sprężarkę.

Zalecane czynności przy wymianie skraplacza :

a)Przy wyborze skraplacza, warto zaufać renomowanej firmie, gwarantującej wysoką jakość produktu, należy odpowiednio dobrać skraplacz do pojazdu oraz wymienić wraz z uszczelnieniami

b)Należy również zmienić osuszacz

c)Po przeprowadzeniu całej operacji należy sprawdzić szczelność całego systemu, wykorzystując do tego azot

Absolutnie unikać należy stosowania używanych skraplacza

 

 

5. Wymiana sprężarki

Sprężarka jest sercem układu klimatyzacji.Wykonuje ona pracę sprężania czynnika oraz wymusza jego obieg w układzie, wywołując wysokie oraz niskie ciśnienia. Sprężarka ma decydujący wpływ na wydajność układu. W cyklu pracy klimatyzacji dokonują się przemiany fizyczne stanu skupienia czynnika. Sprężony, gorący czynnik w fazie gazowej opuszcza sprężarkę, po czym przechodzi przez kondensator, skraplając się do postaci cieczy. Czynnik przechodzi następnie przez zawór rozprężny, gdzie następuje jego rozprężanie w postaci mieszaniny cieczy i gazu. Dalej, rozprężony gaz przechodząc przez parownik odbiera ciepło poprzez żeberka parownika, z opływającego go powietrza trafiającego następnie do kabiny samochodu. W ten sposób powstaje zimne powietrze chłodzące kabinę. Gaz z parownika trafia do sprężarki, gdzie następuje jego sprężanie – cykl się powtarza.

Kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę przy montażu nowej sprężarki:

- Instalacji kompresora mogą dokonać jedynie profesjonalne warsztaty z odpowiednimi kwalifikacjami zgodnymi z procedurami technicznymi dotyczącymi napraw systemu klimatyzacji samochodowej;

- Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek zmian w kompresorze;

- należy ustalić przyczynę uszkodzenia starej sprężarki;

- należy przeprowadzić wizualną inspekcję i ocenę stanu technicznego układu klimatyzacji, w tym ocenę stanu skraplacza (chłodnicy klimatyzacji). W przypadku znacznego zniszczenia korozyjnego i ubytków żaluzji (lameli) skraplacza zaleca się montaż nowego. Niedostateczna wydajność starego skraplacza może powodować „grzanie się” sprężarki klimatyzacji, jej przeciążenie oraz przyspieszone zużycie lub zatarcie;

- w przypadku zatarcia sprężarki, w celu wyeliminowania opiłków ze skraplacza i układu, zaleca się montaż nowego skraplacza klimatyzacji – szczególnie przy skraplaczach o konstrukcji równoległej („komorowej”), wydajnych, ale trudnych do płukania;

- przy demontażu starej sprężarki należy zabezpieczyć węże dochodzące do sprężarki, aby nie dostały się do nich żadne zanieczyszczenia;

- przed instalacją nowej sprężarki należy przepłukać odpowiednio układ klimatyzacji, używając czynnika R134a lub przeznaczonych do tego celu specjalnych środków. Następnie należy się upewnić, czy w układzie nie pozostał czynnik płuczący oraz należy osuszyć układ. W razie potrzeby należy użyć azotu do osuszenia układu;

- należy zamontować nowe części składowe układu klimatyzacji: osuszacz, zawór rozprężny lub dyszę dławiącą;

- należy sprawdzić kontrolnie ilość oleju, jakim zalana jest nowa sprężarka i ew. dopełnić olejem do poziomu wymaganego przez instrukcje producenta auta. W przypadku dolewania oleju należy zastosować olej odpowiedniego typu, o odpowiedniej lepkości, wg specyfikacji producenta auta;

- należy zastosować nowe o-ringi i uszczelki w połączeniach, które były rozmontowywane;

- należy sprawdzić stan napinacza paska napędu sprężarki, stan sprzęgiełka alternatora oraz stan sprzęgiełka jednokierunkowego, w przypadku bezpaskowych napędów sprężarek. Należy ustawić poprawne położenie i naciąg paska napędzającego sprężarkę. Zepsute sprzęgiełka jednokierunkowe należy wymienić na nowe;

- układ klimatyzacji należy napełnić, zgodnie z procedurami technicznymi napraw klimatyzacji samochodowej, odpowiednią ilością czynnika roboczego, wg specyfikacji producenta auta;

- auto należy pozostawić na kilka minut z uruchomionym silnikiem, na biegu jałowym, z włączonym układem klimatyzacji oraz załączoną sprężarką oraz sprawdzić poprawność działania układu klimatyzacji.

 

 

6. Wymiana filtra osuszacza

Część wilgoci z układu klimatyzacji jest wychwytywana przez filtr-osuszacz, który w systemach z dyszą rozprężną zamiast zaworu jest nazywany „akumulatorem". Element ten osiąga „punkt saturacji" po ok. dwóch latach działania. Jeśli filtr-osuszacz nie jest wymieniany regularnie, rosnąca zawartość wody w układzie doprowadzi do korozji wszystkich jego elementów. W następstwie tego procesu może dojść do znacznie zwiększonego zużycia układu i jego elementów. Może też dojść do zalodzenia zaworu rozprężnego, czego konsekwencją będzie uszkodzenie skraplacza i sprężarki.

- Filtr-osuszacz usuwa z układu klimatyzacji wilgoć oraz cząsteczki stałe, zabezpieczając sprężarkę i zawór rozprężny przed zniszczeniem i gwarantując optymalną wydajność chłodzenia.

 

 

 

7. Naprawa sterowania układu klimatyzacji

Częstą przyczyną usterek układu klimatyzacji jest awaria układu sterowania , nowoczesne samochody mają bardzo rozbudowane układy klimatyzacji , współpracujące z innymi modułami pojazdu , dlatego ważna jest właściwa diagnoza usterki wykonana profesjonalnym sprzętem

Jedną z przyczyn wadliwego działania układu klimatyzacji są uszkodzenia instalacji – coraz popularniejsze , poprzez gryzonie. Przydatne jest zabezpieczenie komory silnika przed ingerencja gryzoni , drugą podstawową usterką układu elektrycznego jest uszkodzenie w wyniku szkody komunikacyjnej , a pośrednio – niewłaściwa lub niesumienna naprawa .Wykrycie takiej usterki jest niejednokrotnie czasochłonne

 

 

 

 

Dezynfekcja układu klimatyzacji

Dezynfekcja układu klimatyzacji

 

 

Nie od dziś wiadomo, że obecność bakterii, zarodników grzybów i drobnoustrojów w układzie klimatyzacji ma bardzo nie korzystny wpływ na samopoczucie i zdrowie użytkowników pojazdu. Kiedy poczujemy nieprzyjemny zapach z naszej klimatyzacji jest to dla nas sygnał że należy przeprowadzić serwis układu klimatyzacji. Nasza firma oferuje Państwu usługę odgrzybiania i dezynfekcji klimatyzacji przy użyciu generatora ozonu oraz chemiczne. Generator ozonu stosuje się w celu odkażania kabin pojazdów oraz klimatyzatorów, w sytuacji w której zabiegi wykonywane w sposób ręczny przy pomocy jedynie produktów chemicznych są nieskuteczne i nie dają możliwości wyeliminowania skażenia. W układzie klimatyzacji są miejsca lub punkty, z których nie ma możliwości usunięcia brudu, pyłu, który powoduje skażenia. Mnożną się tam bakterie, wirusy, pleśń oraz drobnoustroje. Właśnie to zjawisko powoduje, że odczuwamy nieprzyjemny zapach w kabinie pojazdu. Jedynym sposobem na usunięcie tych wszystkich bakterii, pleśni, drobnoustrojów jest ozon. Profesjonalny generator ozonu, który posiada nasza firma zapewnia całkowite usunięcie nieprzyjemnych zapachów oraz wyeliminowanie wszystkich zabrudzeń organicznych jak również nieorganicznych. Ozon jest najbardziej skutecznym sposobem na dezynfekcje układu klimatyzacji. Jest zdecydowanie lepszy od metody ultradźwiękowej, która tak naprawdę nie różni się niczym od popularnych sprayów dostępnych na rynku. Nasza firma dbając o klientów posiada wydajne, przemysłowe generatory ozonu wydajności 7000-14000 mg ozonu na godzinę, dzięki czemu możemy świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie będąc pewnymi skuteczności przeprowadzanych zabiegów. Nasze generatory są kilkunastokrotnie wydajniejsze i efektywniejsze w działaniu od ozonatorów często stosowanych w innych serwisach o dużo mniejszej efektywności działania.

 

Odgrzybianie i dezynfekcja klimatyzacji oraz kabiny ozonem – kilka faktów na temat ozonu:

- ozon jest utleniającym gazem, który trwale niszczy bakterie, pleśń, roztocza, wirusy, drobnoustroje

i inne mikroorganizmy

- ozon skutecznie usuwa wszelkie zapachy (stęchlizna, dym papierosowy, zapachy od zwierząt,

zapachy kuchenne, itp.)

- ozon odgrzybia i dezynfekuje parownik oraz cały układ przepływu powietrza w samochodzie

- ozon odkaża i dezynfekuje całe wnętrze samochodu, tapicerkę, dywaniki, wykładziny, fotele, itp.

- ozon nie pozostawia tłustych plam, tak jak wtryskiwane i rozpylane środki chemiczne

- ozon nie "przykrywa" zapachów sztucznym aromatem lecz je trwale usuwa

- ozon w krótkim czasie ulega samoczynnemu rozpadowi do postaci czystego tlenu

 

Żeby cieszyć się zdrowym i przyjemnym chłodem w upalne dni zadbaj o swoją klimatyzację już dziś. Dbając o klimatyzację dbasz o zdrowie swoje i najbliższych!

 

 

Płukanie układu klimatyzacji

Płukanie układu klimatyzacji

 

W dzisiejszych czasach coraz więcej producentów samochodów oraz ich komponentów wymaga, aby podczas wykonywania prac serwisowych przeprowadzane było również płukanie układu klimatyzacji. Zachowanie regularności płukania układu klimatyzacji jest warunkiem niezbędnym do tego, aby zapewnić bezawaryjność działania klimatyzacji uniemożliwiając jej uszkodzenia przez choćby zanieczyszczenia.

W przypadku awarii któregoś z komponentu układu klimatyzacji, np. uszkodzona sprężarka, zużyty filtr-osuszacz, zanieczyszczenia w bardzo prosty sposób mogą rozprzestrzeniać się po całym układzie klimatyzacji powodując uszkodzenia kolejnych elementów. Bardzo ważne jest aby przed wymianą uszkodzonego komponentu układu przeprowadzić płukanie klimatyzacji, które pomoże zabezpieczyć pozostałe elementy klimatyzacji.

Istnieją kilka sposobów płukania układu klimatyzacji. Pierwszy z nic polega na płukaniu całego układu za pomocą azotu. Wszystkie komponenty układu oraz węże przedmuchiwane są azotem wpuszczanym pod ciśnieniem ok. 12 bar a następnie osuszane. Druga metoda płukania układu klimatyzacji opiera się na korzystaniu ze specjalnego roztworu chemicznego. Po przepłukaniu układu roztworem chemicznym konieczne jest usunięcie jego pozostałości z komponentów klimatyzacji oraz osuszenie za pomocą azotu. Połączenie obu tych metod daje bardzo skuteczne efekty. Dlatego też korzystanie z tych połączonych metod zaleca się podczas wymiany sprężarki na nową.

. W przypadku płukania specjalnym roztworem chemicznym konieczne jest usunięcie jego pozostałości z komponentów klimatyzacji oraz osuszenie za pomocą azotu.

Trzeci sposób polega na płukaniu komponentów układu klimatyzacji przy pomocy specjalnej aparatury. Metoda ta jest bardzo skuteczna i dodatkowo usuwa luźne zanieczyszczenia oleju.

 

Dlaczego warto płukać klimatyzacje?

1. Gdyż proces ten usuwa opiłki metalu z wnętrza układu klimatyzacji powstałe na skutek uszkodzenia sprężarki.

2. Ponieważ jeżeli układ klimatyzacji samochodu był otwarty przez dłuższy czas np. z powodu kolizji w układzie tym powstają niewielkie ilości kwasów, które powinny zostać usunięte.

3. Gdyż co jakiś czas konieczne jest wypłukiwanie cząstek elastomerów (gumy), które mogą powodować zapychanie się całego układu.

4. Ponieważ zanieczyszczony czynnik chłodzący oraz olej należy dokładnie usunąć z układu klimatyzacji.

 

Nasza firma pomoże Państwu utrzymać klimatyzacje w wzorowym stanie!

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

Praktyczne rady dla użytkowników

 

Klimatyzacja samochodowa wykorzystywana jest przez kierowców niemal przez cały rok – latem podczas upałów przyjemnie chłodzi wnętrze samochodu, jesienią i zimą szybko usuwa parę z szyb i szybciej nagrzewa kabinę pojazdu.

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka wskazówek korzystania z klimatyzacji przygotowanych przez firmę Kamil-Sped.

 

1. Co zrobić gdy nasze auto stało w upale na słońcu przez dłuższy czas – od razu włączyć klimatyzację?

Przede wszystkim powinniśmy najpierw otworzyć wszystkie okna w samochodzie w celu wywietrzenia kabiny pojazdu i usunięcia w sposób naturalny gorącego, nagrzanego powietrza. Dopiero po wywietrzeniu należy włączyć klimatyzację.

 

2. Jak często powinno się odgrzybiać klimatyzację i wymieniać filtr kabinowy (przeciwpyłowy)?

Filtr powinien być wymieniany przynajmniej raz do roku przed sezonem letnim. Zapewni to świeże i zdrowe powietrze w samochodzie oraz brak zaparowanych szyb. Zaleca się również profilaktyczny przegląd przed sezonem zimowym.

 

3. Korzystam z klimatyzacji, czy to normalne że pod moim autem skrapla się woda?

Oczywiście jest to normalny objaw. Woda skraplająca się na zimnym parowniku klimatyzacji ścieka do specjalnej miski, a następnie jest odprowadzana na zewnątrz samochodu.

 

4. Jak często powinniśmy włączać klimatyzacje by była niezawodna?

Klimatyzację powinniśmy włączać przynajmniej dwa-trzy razy w tygodniu, zarówno w okresie letnim jak i zimowym na 10-15min. Dzięki takim zabiegom nasz układ klimatyzacji będzie cały czas sprawny.

 

5. Czy to prawda, że auto z włączoną klimatyzacją jest słabsze i mniej oszczędne?

Tak, gdyż klimatyzacja opiera się na pracy sprężarki, która jest dodatkowym obciążeniem dla silnika samochodu. Wpływa to na spalanie paliwa, jednak praktyka pokazuje, że samochód w którym włączona jest klimatyzacja pobiera mniej paliwa niż ten, który ma opuszczone szyby. Wynika to z faktu, że opór stawiany przez auto z otwartymi szybami powoduje większe spalanie niż włączona klimatyzacja.

 

6. Kiedy należy wyłączyć klimatyzację ?

Układ klimatyzacji powinien być wyłączany przez kierowcę na 3-5 min przed zakończeniem podróży. Takie korzystanie z klimatyzacji zapewnia odpowiednie osuszenia parownika, który zapobiega powstawaniu zapachu stęchlizny i grzyba. Dodatkowo wyrównianie temperatury kabiny z temperaturą otoczenia ustrzeże użytkowników klimatyzacji przed przeziębieniem wynikłym z różnic temperatur.

 

7. Chciałbym odgrzybić klimatyzację przed sezonem, czy odgrzybianie ozonem jest skuteczne?

Tak, ozon jest bardzo skuteczny. Zabija wszystkie bakterie, wirusy, grzyby, pleśni dzięki czemu nasza klimatyzacja oprócz przyjemnego chłodu latem daje nam świeże i zdrowe powietrze.

 

8. Jak często powinienem dokonywać przeglądu klimatyzacji?

Przegląd powinien być wykonywany przynajmniej raz w roku a najlepiej przed sezonem letnim. Wystarczy do nas zadzwonić lub wypełnić formularz na stronie aby umówić się na przegląd w naszej firmie. Jesteśmy specjalistami i posiadamy najlepszy sprzęt do klimatyzacji dlatego powierzając nam swoje auto masz pewność profesjonalnej usługi. Zadbaj o swoją klimatyzację, zadbaj o zdrowie swoje i najbliższych – umów się na serwis klimatyzacji w firmie Kamil-Sped.

Zasada działania układu klimatyzacji

Opis układu klimatyzacji, Podstawowe funkcje i elementy składowe

 

Klimatyzacja jest złożonym systemem łączącym obieg powietrza z zamkniętym obwodem obiegu czynnika chłodniczego. Głównym zadaniem systemu jest chłodzenie powietrza wpływającego do wnętrza samochodu. Powietrze jest schładzane poprzez parownik znajdujący się w środku kabiny pojazdu. Pobrane ciepło jest wydzielane na zewnątrz samochodu za pomocą kondensatora znajdującego się z przodu samochodu. Klimatyzacja wykorzystuje podstawowe prawa fizyki w zamkniętym obiegu czynnika chłodniczego.

Czynnik chłodniczy absorbuje ciepło poprzez zamianę ze stanu ciekłego w stan gazowy, a następnie oddaje ciepło zamieniając się z gazu w ciecz. Podczas obiegu powietrza wewnątrz samochodu czynnik chłodniczy zmienia si´ sukcesywnie z gazu na ciecz. Te zmiany stanu czynnika pozwalają na ochłodzenie powietrza napływającego do środka samochodu i oddanie ciepła na zewnątrz.

 

 

Elementy składowe

 

klimatyzacji Filtr kabinowy – zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza samochodu takich jak pyłki roślin, kurz, sadza, szkodliwe gazy i inne.
Dmuchawa – służy do dostarczania powietrza do wnętrza samochodu. Umieszczona jest pomiędzy filtrem kabinowym i parownikiem. Jej zadaniem jest zapewnienie stałego przepływu powietrza przez parownik. Siłę nawiewu może ustawić kierowca za pomocą przełącznika na desce rozdzielczej lub jest ustawiana automatycznie w przypadku klimatyzacji automatycznej.

Parownik – umieszczony jest wewnątrz kabiny pojazdu i zapewnia schładzanie oraz osuszanie powietrza dostarczanego z zewnątrz. Czynnik chłodniczy odparowując absorbuje ciepło i przedostaje się do sprężarki.

Sprężarka – dba o obieg czynnika w całym układzie oraz zapewnia wysokie ciśnienie pomiędzy wyjściem z parownika i wejściem do kondensatora. Jest to najdroższy i najbardziej wrażliwy element całego układu.

Kondensator (skraplacz) – jest wymiennikiem ciepła, w którym kondensowany (skraplany) jest czynnik chłodniczy poprzez przeniesienie jego ciepła do strumienia przepływającego przez niego powietrza atmosferycznego. Zlokalizowany jest z przodu samochodu pomiędzy sprężarką i osuszaczem.

Osuszacz (lub zasobnik) – jest zbiornikiem czynnika w stanie płynnym. Zawiera desykant pochłaniający wilgoć, odpowiedzialną za wytwarzanie kwasów w układzie, oraz służy do filtracji zanieczyszczeń przenoszonych z czynnikiem.

 

 

Gwarancja

Ogólne warunki i zasady udzielania gwarancji na naprawy i serwis układu klimatyzacji samochodowej w firmie Kamil-sped Tomasz Urbańczyk


Szanowni Klienci,

Dziękujemy za wybór usług firmy Kamil-sped Tomasz Urbańczyk. Mamy nadzieję, iż w przyszłości przy podejmowaniu decyzji o wyborze serwisu klimatyzacji , wezmą Państwo pod uwagę szeroką ofertę naszych wyrobów i usług. Poniżej zostały określone warunki na których udzielamy gwarancji:

1.Kamil-sped Tomasz Urbańczyk. udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, od daty zakupu, na wykonanie usług serwisu klimatyzacji samochodowej .

2.W sytuacji zakupu i zabudowy nowych podzespołów klimatyzacji , gwarancja udzielana jest zgodnie z zaleceniami producenta zabudowanego podzespołów :

a)12 miesięcy od momentu zakupu, lub

b)przebieg 50tyś km, jeżeli limit ten został wyczerpany przed upływem 12 miesięcy

3.Ujawniona w okresie trwania gwarancji ewentualna wada lub niesprawność, która powstała z przyczyn tkwiących wykonanej usłudze , usterka zostanie przez nas niezwłocznie usunięta (maksymalny czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni) – po przedstawieniu oryginału dokumentu zakupu usługi oraz spełnieniu wszystkich wytycznych dotyczących udzielenia gwarancji.

- w przypadku wykrycia wad w zamontowanym podzespole – podzespół zostaje zdemontowany i przekazany do producenta podzespołu i gwarancja zostaje rozpatrywana zgodnie z zaleceniami producenta podzespołu „ na okres rozpatrywania gwarancji firma Kamil –sped Tomasz Urbańczyk , nie zapewnia podzespołów zastępczych , jak również pojazdu zastępczego na okres rozpatrywania reklamacji

4.W ramach gwarancji przewiduje się naprawę lub wymianę towaru

5.Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności które zostały wymienione w instrukcji obsługi, do wykonania których zobligowany jest klient

6.Okres gwarancji nie ulega wydłużeniu o czas przebywania produktu w naprawie

7.W sytuacji wymiany towaru na nowy, okres gwarancji nie ulega odnowieniu

8.Klient ma prawo do otrzymania zwrotu uiszczonej ceny, w sytuacji gdy w okresie gwarancji sprzedawca dokonał bezskutecznej trzykrotnej naprawy lub wymiany towaru (zwrot zapłaconej kwoty nastąpi niezwłocznie) Kwota podlegająca zwrotowi nie podlega waloryzacji.

9.Gwarancja nie obejmuje obniżenia jakości produktu spowodowanego normalnym zużyciem wyrobu

10.W sytuacji, gdy Kamil –sped Tomasz Urbańczyk regeneruje lub zabudowuje dostarczony przez Klienta produkt, gwarancją objęte są wyłącznie te czynności i części które były wykorzystane przy naprawie – przy usłudze tej występują również wszystkie procedury dotycząc naprawy – takie jak przy wymianie na nowe podzespoły – brak zgody na przeprowadzenie tych procedur zwalnia firmę Kamil-sped Tomasz Urbańczyk w całości na udzielenie gwarancji na wykonaną usługę

11.Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie produkt i nie stosuje się jej do wyposażenia dodatkowego oraz urządzeń z produktem współpracujących

12.Sprzedawca nie odpowiada za dodatkowe koszty związane z uszkodzeniem towaru

13.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiedni dobór produktu przez kupującego, w tym także jeżeli dobór produktu przez kupującego nastąpił po uprzednim pouczeniu Kupującego przez Sprzedawcę o niewłaściwości przedmiotowego produktu.

14.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody jakie powstały w wyniku braku możliwości korzystania z niesprawnego lub oddanego do naprawy produktu

15.Nabywca usługi i podzespołu jest zobowiązany, na własny koszt, dostarczyć uszkodzony podzespół lub pojazd do siedziby firmy Kamil-sped Tomasz Urbańczyk

16.Przed dostarczeniem uszkodzonego podzespołu lub przy zgłoszeniu reklamacji usługi , Nabywca jest zobowiązany do skontaktowania się ze sprzedawcą i ustaleniu terminu naprawy (rozpatrzenie reklamacji )

17.Dostarczony produkt lub pojazd musi być zgodny z pojazdem w którym była wykonywana usługa – zabudowany podzespół nie może nosić znamion uszkodzeń mechanicznych spowodowanych: - niewłaściwym użytkowaniem , niedostatecznym zabezpieczeniem lub ingerencji w prawidłowe działanie układu lub podzespołu .Jeżeli w okresie trwania gwarancji w pojeździe wystąpiło inne zdarzenie losowe typu kolizja lud inne zdarzenie losowe . Sprzedawca jeżeli stwierdzi iż zdarzenie losowe mogło mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na prawidłowe działanie zespołu lub podzespołu naprawianego – to może w całości odstąpić od udzielenia gwarancji na wykonaną usługę lub podzespół . Ponadto :

- Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

- Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.

- Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.

- W tym dodatkowo: - ingerencja nieuprawnionych osób trzecich w przedmiot objęty usługą gwarancji polegającej na przeróbkach, próbie naprawy itd.

18.Do reklamowanego towaru lub usługi należy dołączyć oryginał dowodu zakupu właściwie wypełniony formularz reklamacyjny wypełnioną kartę gwarancyjną oraz jeżeli procedura tego wymagała – dokumenty zakupu dodatkowych podzespołów dostępny na stronie internetowej www.kamilsped.pl lub w siedzibie firmy Kamil-sped Tomasz Urbańczyk

19.W sytuacji utraty karty gwarancyjnej bądź dokumentu zakupu, nastąpi utrata uprawnień z udzielonej gwarancji – duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane

20.W sytuacji gdy, testy nie wykażą występowania wady zgłaszanej przez Kupującego, Użytkownik produktu jest zobowiązany do pokrycia kosztów tych testów oraz transportu.

21.Zakres czynności naprawy gwarancyjnej nie obejmuje: czyszczenia, konserwacji, przeglądu technicznego, wydania ekspertyzy technicznej, Sprzedawca może wykonać ww. czynności za uiszczeniem przez Kupującego stosownej opłaty.

22.Gwarancją objęte są wyłącznie te produkty, na których umieszczony jest numer seryjny i naklejka producenta - muszą być czytelne oraz nie mogą nosić śladów samowolnych przeróbek

23.Kamil-sped Tomasz Urbańczyk nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu napraw gwarancyjnych jeżeli jej działalność zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej bądź innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy.

24.Niniejsza gwarancja nie wyklucza ani nie ogranicza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową kupna

 

 

 

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące gwarancji

&1

Gwarancja na usługę obsługi klimatyzacji

 

1. Gwarancja na obsługę układu klimatyzacji jest udzielany wyłącznie gdy podczas recyklingu układu klimatyzacji ilość odzyskanego czynnika jest zgodna z danymi podanymi przez producenta obsługiwanego pojazdu

- tolerancja ubytku czynnika chłodniczego nie może przekraczać 10% ilości podanej przez producenta

2. Użytkownik w momencie zgłaszania reklamacji potwierdzi dokumentem zakupu fakt zakupu i zabudowy filtra osuszacza wraz z zabudową tego filtra do pojazdu na który zgłasza reklamacje

- filtr ten musi zostać zabudowany w okresie minimum dwóch lat przed zgłoszeniem reklamacji

 

&2

Gwarancja na naprawę uszkodzonych elementów połączeniowych układu klimatyzacji

 

1. Gwarancja na naprawę poprzez spawanie lub naprawę elementów elastycznych układu klimatyzacji wykonanych w Kamil –sped Tomasz Urbańczyk jest udzielana tylko w zakresie „ miejscu „ wykonanej naprawy .

- jeżeli dokonano naprawy skorodowanej części alumniowej połączeń układu klimatyzacji , firma Kamil –sped Tomasz Urbańczyk – nie udziela gwarancji na wykonanie takich napraw , elementy skorodowane należy wymieniać wyłączne na nowe elementy „ naprawa jest wykonywana wyłącznie z zgodą i odpowiedzialnością zamawiającego .

2. Gwarancja na naprawę poprzez spawanie lub naprawę elementów elastycznych układu klimatyzacji jest udzielana wyłącznie na elementy uszkodzone mechaniczne „ pęknięte lub przerwane”

3. Każdorazowo przy wymianie lub naprawie elementów połączeniowych układu klimatyzacji , należy wymienić filtr osuszacza.

4. Należy wymienić uszczelnienia

5. Jeżeli uszkodzenie elementów połączeniowych występowało przez okres dłuższy niż 2 miesiące , to aby uzyskać gwarancje należy przeprowadzić płukanie układu klimatyzacji .

6.Niewykonanie czynności o których mowa wyżej, spowoduje utratę gwarancji

 

&3

Gwarancja na wymianę podzespołów układu klimatyzacji

Nie dotyczy sprężarki

 

1. Firma Kamil-sped Tomasz Urbańczyk udziela gwarancji na wymienione i sprzedane podzespoły układu klimatyzacji

2. Firma Kamil-sped Tomasz Urbańczyk nie udziela gwarancji na wymianę i zabudowę dostarczonych podzespołów układu klimatyzacji

3. Każdorazowo przy wymianie lub naprawie podzespołów układu klimatyzacji , należy wymienić filtr osuszacza.

4. Należy wymienić uszczelnienia

5. Jeżeli uszkodzenie elementów połączeniowych występowało przez okres dłuższy niż 2 miesiące , to aby uzyskać gwarancje należy przeprowadzić płukanie układu klimatyzacji

6.Niewykonanie czynności o których mowa wyżej, spowoduje utratę gwarancji

 

&4

Zabudowa lub naprawa sprężarki układu klimatyzacji

 

1. Gwarancja na naprawę lub wymianę sprężarki układu klimatyzacji jest udzielana wyłącznie przy wykonaniu i potwierdzeniu dokumentami zakupu podanych poniżej czynności i dotrzymania warunków :

1. Kod kreskowy

- Jeśli naklejka z kodem kreskowym zostanie usunięta reklamacja nie będzie uznana.

2. Osuszacz

- Osuszacz musi być wymieniony przed pierwszym uruchomieniem nowej sprężarki – jeśli nie zostanie wymieniony reklamacja nie będzie uznana (dowód

wymiany jest wymagany).

3. Zawór rozprężny

- W przypadku gdy pojazd jest wyposażony w zawór rozprężny musi on być wymieniony przed pierwszym uruchomieniem nowej sprężarki – jeśli nie zostanie wymieniony reklamacja nie będzie uznana (dowód wymiany jest wymagany).

4. Skraplacz równoległego przepływu

- W przypadku gdy pojazd jest wyposażony w skraplacz równoległego przepływu musi on być wymieniony przed pierwszym uruchomieniem nowej sprężarki – jeśli nie zostanie wymieniony reklamacja nie będzie uznana (dowód wymiany jest wymagany).

5. Sprzęgło kierunkowe

- W przypadku gdy pojazd jest wyposażony w koło z wolnym biegiem przy alternatorze lub kompresorze musi ono być wymienione przed pierwszym uruchomieniem nowej sprężarki – jeśli nie zostanie wymienione reklamacja nie będzie uznana (dowód wymiany jest wymagany).

6. Dysza dławiąca

- W przypadku gdy pojazd jest wyposażony w dyszę dławiącą musi ona być wymieniona przed pierwszym uruchomieniem nowej sprężarki – jeśli nie zostanie wymieniona reklamacja nie będzie uznana (dowód wymiany jest wymagany).

7. Płukanie układu klimatyzacji

- Cały układ klimatyzacji musi być wypłukany przed pierwszym uruchomieniem nowej sprężarki zgodnie z powyższymi zasadami instalacji – jeśli układ nie zostanie prawidłowo wypłukany reklamacja nie będzie uznana.

8. Zdemontowany kompresor

- Reklamowany kompresor musi być kompletny, jeśli nie, reklamacja nie będzie uznana.

9. Karta gwarancyjna

- Wypełniona, podpisana i podstemplowana karta gwarancyjna musi być dołączona do reklamowanego kompresora – w przypadku braku wypełnionej karty reklamacja nie będzie uznana.

10. Dokument zakupu

- Kopia dokumentu zakupu kompresora musi być dołączona do reklamacji – w przypadku braku dokumentu reklamacja nie będzie uznana.

 

 

Pobierz formularz zgłoszenia reklamacji towaru/usługi

Cennik usług - pozostałe pojazdy

Cennik usług naprawy klimatyzacji 2016

OKRESOWY PRZEGLĄD I KONSERWACJA UKŁADU KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

( układ sprawny , bez uzupełnienia czynnika )

220 zł

OKRESOWY PRZEGLĄD I KONSERWACJA UKŁADU KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

( ozonowanie ,uzupełnienie czynnika , pełna diagnostyk)

280 zł

Diagnostyka ciśnień i sprawdzenie sprawności układu lub test czynnika

( W zależności od dostępności portów ciśnienia )


Od 60 zł

Diagnostyka i kontrola sprawności układu klimatyzacji Valeo Clim Test

( W zależności od dostępności portów ciśnienia )


Od 50 zł

Opróżnienie układu klimatyzacji

Od 50 zł

Test szczelności azotem (30 min - 12h)

40-80 zł

Poszukiwanie nieszczelności układu klimatyzacji 1 RBG * .

100 zł

Osuszenie układu klimatyzacji próżnią(30 min) + test szczelności podciśnieniowy

40 zł

Napełnienie układu klimatyzacji + olej z kontrastem do 750 g(cena bez czynnika)

180 zł

Czynnik chłodniczy (100 g)

21 zł

Wybudowanie węży układu klimatyzacji 1RBG * .

70 zł

Okucie węża układu klimatyzacji

Od 50 zł

Spawanie rur układu klimatyzacji

Od 50 zł

Wymiana zaworka – wraz z zaworkiem

30 zł

Wymiana uszczelki – wraz z materiałem

Od 50 zł

Wymiana innych elementów klimatyzacji – cena zgodnie z czasami pracochłonności programu INTERDATA- w tym sprężarki , skraplacza

*.*

Naprawa podstawowa sprężarki ( wymiana łożyska , cewki) bez części

150 zł

Naprawa układu elektrycznego lub elektronicznego klimatyzacji

Od 150 zł

Ozonowanie kabiny, parownika, dmuchawy wnętrza i kanałów wentylacyjnych

70 zł

Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych

od 30 zł

Czyszczenie parownika metodą Tunap Contra Sept

Od 99 zł

Płukanie układu klimatyzacji z opiłków po zatarciu kompresora

od 350 zł

Wymiana filtra przeciwpyłowego z węglem aktywnym

od 15 zł

Diagnostyka elektroniki

120 zł

Cennik dotyczy obsługi klimatyzacji samochodów ciężarowych ,podane ceny są cenami NETTO

obsługa układu klimatyzacji

Układ klimatyzacji składa się z wielu współpracujących ze sobą elementów. Podobnie jak inne elementy pojazdu: zawieszenie, olej czy filtry, elementy układu A/C podlegają okresowej kontroli i wymianie. Koszt naprawy układu klimatyzacji może dochodzić do kilku tysięcy złotych dlatego niezwykle ważne jest aby ją właściwie serwisować i jak najdłużej zachować w pełni sprawną. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że układ klimatyzacji ma również wpływ na nasze zdrowie. Osoby podróżujące samochodem z niesprawnym lub zanieczyszczonym układem klimatyzacji często uskarżają się na dolegliwości górnych dróg oddechowych, alergie, nudności, wysychanie soczewek i złe samopoczucie.

 

&1

Czynności obsługowe wykonywane w trakcie przeglądu

1. Przegląd podstawowy - raz w roku – sprawdzenie i uzupełnienie poziomu czynnika chłodniczego

2. Przegląd poszerzony co 2 lata – przegląd coroczny, a dodatkowo: sprawdzenie i wymiana filtra-osuszacza, wymiana czynnika chłodniczego. Sprawdzenie ilości lub wymiana czynnika chłodniczego.

 

Krążący w układzie czynnik ulatnia się poprzez przewody i złącza w sposób naturalny w ilości ok 40 mg rocznie. Ponadto w układzie w trakcie pracy powstają zanieczyszczenia, dostaje się powietrze i wilgoć. W czasie przeglądu układu dokonuje się kontroli ilości czynnika, oczyszczenia i regeneracji czynnika, osuszenia układu klimatyzacji, sprawdzenia szczelności układu klimatyzacji oraz działania wszystkich jego elementów.

Wykaz czynności wykonywanych podczas obsługi klimatyzacji :

1.1, Przegląd podstawowy - raz w roku – sprawdzenie i uzupełnienie poziomu czynnika chłodniczego (wykonywany tylko w pojazdach ze sprawnym układem kliamtyzacji):

 

a) odessanie z układu klimatyzacji czynnika chłodniczego R-134a

b) oczyszczenie czynnika chłodniczego z zanieczyszczeń i wilgoci

c) osuszenie całego układu klimatyzacji

d) podstawowa kontrola szczelności metodą podciśnieniową

e) wprowadzenie do układu nowego oleju (według zaleceń producenta )

f) napełnienie układu oczyszczonym czynnikiem chłodniczym

g) podstawowa kontrola sprawności i działania układu (kontrola zaworków, ciśnień, temperatur, pracy sprężarki, itp.)

Opis poszczególnych czynności z zakresu okresowego przeglądu – wykonywanego co rok


Ad a )Ilość odessanego czynnika z pojazdu jest porównywana z ilość czynnika podana przez producenta pojazdu, jeżeli wartość mieści się w granicach 40mg ubytku rocznie , można przystąpić do kolejnych czynności obsługowych .


W przypadku wyższych ubytków można napełnić układ olejem wraz z kontrastem co umożliwi znalezienie nieszczelności układu .Test nieszczelności przy małych ubytkach jest przeprowadzony po upływie około jednego tygodnia od momentu napełnienia układu . W przypadku dużych ubytków należy dokonać naprawy


Ad b) oczyszczenie czynnika chłodniczego z zanieczyszczeń i wilgoci – wykonywane automatycznie


Ad c) osuszenie całego układu klimatyzacji – próżnia . Podstawowym zadaniem próżni jest osuszenie układu klimatyzacji z wilgoci, która znajduje się wewnątrz. Ze względu na dużą higroskopijność mieszaniny czynnika chłodniczego i oleju krążącego w układzie, powinno się go osuszać w cyklu rocznym. Wilgoć, będąca formą wody, jest bardzo groźna dla funkcjonowania układu, łącząc się z olejem i czynnikiem tworzy kwasy niszczące poszczególne elementy od środka. Dodatkowo duże jej ilości mogą zamarzać tworząc kryształki lodu, które utrudniają przepływ oraz mogą mieć działanie ścierne dla sprężarki klimatyzacji. Drugim zadaniem próżni, jest umożliwienie zassania wymaganej ilości czynnika z butli roboczej urządzenia, wykorzystując tu zjawisko wzajemnego oddziaływania różnych ciśnień – w butli roboczej ciśnienie jest kilkukrotnie wyższe. Jak wiadomo z lekcji fizyki, niskie ciśnienie będzie dążyło do wyrównania się z wysokim ciśnieniem, czyli wystąpi zjawisko ssania.


Ad d) podstawowa kontrola szczelności metodą podciśnieniową – wykonywane automatycznie


Ad e) wprowadzenie do układu nowego oleju - według zaleceń producenta


Ad f) f) napełnienie układu oczyszczonym czynnikiem chłodniczym – zgodnie z danymi fabrycznymi producenta

 

2.2, Przegląd poszerzony co 2 lata. Sprawdzenie ilości lub wymiana czynnika chłodniczego, wymiana filtra kabinowego, wymiana filtra osuszacza , odgrzybienie układu – dezynfekcja

a) odessanie z układu klimatyzacji czynnika chłodniczego R-134a

b) oczyszczenie czynnika chłodniczego z zanieczyszczeń i wilgoci c) osuszenie całego układu klimatyzacji

d) podstawowa kontrola szczelności metodą podciśnieniową

e) wprowadzenie do układu nowego oleju (według zaleceń producenta )

f) napełnienie układu oczyszczonym czynnikiem chłodniczym

g) podstawowa kontrola sprawności i działania układu (kontrola zaworków, ciśnień, temperatur, pracy sprężarki, itp.)

h) wymiana filtra kabinowego

i) Dezynfekcja układu klimatyzacji

j) Wymiana filtra osuszacza lub zasobnika

* usługa nie zawiera ceny wymiany filtra osuszacza

**usługa nie zawiera materiałów (filtry ) oraz uzupełnienie czynnika tylko do wartości 750g

 

Opis poszczególnych czynności z zakresu okresowego przeglądu – wykonywanego co 2 lata ( zakres taki sam jak w przypadku przeglądu podstawowego ) + dodatkowe czynności


Ad H) Wymiana filtra kabinowego, co 15 000 km, nie rzadziej niż raz na 1 rok. Filtr kabinowy wykonany jest ze specjalnych materiałów zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń (kurz, pyłki, sadza) do wnętrza pojazdu. Zanieczyszczony filtr kabinowy może być przyczyną brzydkich zapachów z nawiewów, może też przyczyniać się do rozwoju drobnoustrojów i grzybów w kanałach dolotowych. Jednym z objawów zapchanego filtra są parujące szyby. W konsekwencji może dojść nawet do uszkodzenia dmuchawy.


Ad i) Dezynfekcja układu klimatyzacji. Zanieczyszczenia przedostające się do kanałów dolotowych mogą powodować rozwijanie się tam szkodliwych drobnoustrojów i grzybów, które są przyczyną różnych dolegliwości, w tym grzybicy gardła i alergii.


Ad J) Wymiana filtra osuszacza lub zasobnika. Podstawowym zadaniem tego elementu jest oczyszczenie czynnika z zanieczyszczeń i wilgoci. Desykant zawarty w filtrze ma za zadanie pochłanianie wilgoci z układu. Producent przewiduje, że filtr zachować te właściwości przez okres około dwóch lat. Osuszacz jest w stanie wchłonąć około 10 kropli wody, potem wilgoć przedostaje si´ do układu. Producenci pojazdów zalecają wymianę filtra-osuszacza co dwa lata.

 

Wilgoć może być przyczyną zamarzania zaworu rozprężnego i spadku wydajności chłodzenia. Wchodząc w reakcję z czynnikiem chłodniczym i olejem powoduje powstawanie kwasów, które są przyczyną uszkodzeń poszczególnych elementów układu A/C a w szczególności sprężarki. Pociąga to za sobą wysokie koszty naprawy kilkakrotnie przewyższające koszt filtra i jego wymiany. W przypadku samochodów, w których układ został otwarty np. w wyniku kolizji drogowej należy bezwzględnie wymienić filtr-osuszacz, ponieważ rozszczelnienie układu spowodowało, że układ nasycił się wilgocią z powietrza atmosferycznego.

 

Naprawa układu klimatyzacji

 

Naprawa układu klimatyzacji

podstawowe czynności oraz opis

 


1.Wykrywanie nieszczelności – sposoby i opis

 

a) Stosowanie środka kontrastowego i lampa UV

 

Metoda coraz częściej stosowana w serwisach. Do lokalizacji wycieków stosuje się lampy UV (pracujące w ultrafiolecie), którymi oświetla się poszczególne elementy klimatyzacji po wprowadzeniu w układ środka fluorescencyjnego.

Miejsca wycieków świecą na jasnożółto lub jasnozielono. Środek kontrastowy wprowadza się wraz z olejem . Nie jest przy tym konieczne opróżnianie układu klimatyzacji. Koszty materiałowe są relatywnie niskie.

 

 

 

b)Wykrywanie nieszczelności ciśnieniem

Szczelność zamkniętych układów daje się sprawdzać poprzez pomiar spadku ciśnienia panującego w obwodzie. Można przy tym poddawać układ działaniu nadciśnienia, jak i podciśnienia. Pierwszy sposób daje dobre i szybkie wyniki przy dużych nieszczelnościach. Opróżniony układ należy podłączyć poprzez zawór serwisowy do butli z azotem lub do wytwornicy azotu. Opróżnioną klimatyzację napełnia się azotem. Zwracając przy tym uwagę, aby nie przekraczać ciśnienia dopuszczonego przez producenta pojazdu dla danego układu klimatyzacji (max. 12 bar). Następnie obserwuje się przez dłuższy czas (np. 5-10 min), czy ciśnienie pozostaje stałe. Nieszczelność może być rozpoznana przez “syczenie”. Gdyby tak nie było, wskazane jest uwidocznienie miejsca wycieku środkiem do wykrywania nieszczelności. Badanie za pomocą ciśnienia 10-15 bar w obwodzie niskiego ciśnienia pozwala dobrze wykrywać nieszczelności parownika. Koszty inwestycji jest w akceptowalnych granicach.

Ta metoda jest zalecana każdorazowo przy wymianie części składowych układu klimatyzacji , pozwala w szybki sposób sprawdzić poprawność wykonanych czynności naprawczych.

 

 

2. Diagnostyka układu klimatyzacji

Przed przystąpieniem do naprawy układy klimatyzacji należy zdiagnozować przyczyny nieprawidłowej pracy układu ,

- najprostszym i najszybszym sposobem jest zbadanie czynnika , do tego celu można wykorzystać tester - URZĄDZENIE WERYFIKUJE SKŁAD CZYNNIKA I ZABEZPIECZA

- test sprawności układu klimatyzacji za pomocą urządzenia - Valeo ClimTest2 jest nowoczesnym urządzeniem służącym do diagnozowania układu klimatyzacji samochodowej na poziomie termodynamicznym (cały proces diagnostyki oparty jest na pomiarze temperatur oraz ciśnień).

 

 

3. Naprawa uszkodzenia przewodów w instalacji układu klimatyzacji

 

W zależności od konstrukcji danego układu, przewody są ukształtowane w najróżniejszy sposób i przebiegają pomiędzy innymi elementami komory silnika. Często sztywne, aluminiowe przewody są łączone z elastycznymi (gumowymi). Wymiana takiego elementu na nowy wiąże się ze stosunkowo dużymi kosztami i czasem oczekiwania, gdyż większość dostępna jest tylko w „oryginale”. Jednak niemal każdy przewód można z powodzeniem naprawić, wystarczy tylko zaopatrzyć się w odpowiedni zestaw narzędzi i materiałów

a) Naprawa lub wymiana przewodów gumowych polega na wymianie uszkodzonej części przewodów

oraz zaciśniecie za pomocą specjalnej oprawki prasą .

b) Spawanie aluminiowych części przewodów

Każdorazowo po takich naprawach zalecane jest wymiana uszczelnień oraz test szczelności azotem a dodatkowo jeżeli układ był rozszczelniony przez dłuższy okres – wymianę filtra osuszacza .

 

 

 

4. Wymiana skraplacza

Jedną z najczęściej przytrafiających się awarii jest nieszczelność skraplacza, zwanego też kondenserem. Ze względu na swoje usytuowanie, element ten jest bardzo narażony na uszkodzenie. Głównym czynnikiem przyczyniającym się do skrócenia żywotności chłodnicy klimatyzacji jest korozja. Aluminium bowiem (wbrew przekonaniu laików) jest materiałem, który łatwo się utlenia, zabójcze zaś jest dla niego połączenie soli i wilgoci. Dochodzi wtedy do korozji elektrochemicznej, która w szybkim tempie prowadzi do perforacji skraplacza. Jest to bardzo niebezpieczne dla całego układu klimatyzacji, bowiem z nieszczelnej chłodnicy wraz z czynnikiem chłodzącym wycieka olej smarujący sprężarkę.

Zalecane czynności przy wymianie skraplacza :

a)Przy wyborze skraplacza, warto zaufać renomowanej firmie, gwarantującej wysoką jakość produktu, należy odpowiednio dobrać skraplacz do pojazdu oraz wymienić wraz z uszczelnieniami

b)Należy również zmienić osuszacz

c)Po przeprowadzeniu całej operacji należy sprawdzić szczelność całego systemu, wykorzystując do tego azot

Absolutnie unikać należy stosowania używanych skraplacza

 

 

5. Wymiana sprężarki

Sprężarka jest sercem układu klimatyzacji.Wykonuje ona pracę sprężania czynnika oraz wymusza jego obieg w układzie, wywołując wysokie oraz niskie ciśnienia. Sprężarka ma decydujący wpływ na wydajność układu. W cyklu pracy klimatyzacji dokonują się przemiany fizyczne stanu skupienia czynnika. Sprężony, gorący czynnik w fazie gazowej opuszcza sprężarkę, po czym przechodzi przez kondensator, skraplając się do postaci cieczy. Czynnik przechodzi następnie przez zawór rozprężny, gdzie następuje jego rozprężanie w postaci mieszaniny cieczy i gazu. Dalej, rozprężony gaz przechodząc przez parownik odbiera ciepło poprzez żeberka parownika, z opływającego go powietrza trafiającego następnie do kabiny samochodu. W ten sposób powstaje zimne powietrze chłodzące kabinę. Gaz z parownika trafia do sprężarki, gdzie następuje jego sprężanie – cykl się powtarza.

Kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę przy montażu nowej sprężarki:

- Instalacji kompresora mogą dokonać jedynie profesjonalne warsztaty z odpowiednimi kwalifikacjami zgodnymi z procedurami technicznymi dotyczącymi napraw systemu klimatyzacji samochodowej;

- Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek zmian w kompresorze;

- należy ustalić przyczynę uszkodzenia starej sprężarki;

- należy przeprowadzić wizualną inspekcję i ocenę stanu technicznego układu klimatyzacji, w tym ocenę stanu skraplacza (chłodnicy klimatyzacji). W przypadku znacznego zniszczenia korozyjnego i ubytków żaluzji (lameli) skraplacza zaleca się montaż nowego. Niedostateczna wydajność starego skraplacza może powodować „grzanie się” sprężarki klimatyzacji, jej przeciążenie oraz przyspieszone zużycie lub zatarcie;

- w przypadku zatarcia sprężarki, w celu wyeliminowania opiłków ze skraplacza i układu, zaleca się montaż nowego skraplacza klimatyzacji – szczególnie przy skraplaczach o konstrukcji równoległej („komorowej”), wydajnych, ale trudnych do płukania;

- przy demontażu starej sprężarki należy zabezpieczyć węże dochodzące do sprężarki, aby nie dostały się do nich żadne zanieczyszczenia;

- przed instalacją nowej sprężarki należy przepłukać odpowiednio układ klimatyzacji, używając czynnika R134a lub przeznaczonych do tego celu specjalnych środków. Następnie należy się upewnić, czy w układzie nie pozostał czynnik płuczący oraz należy osuszyć układ. W razie potrzeby należy użyć azotu do osuszenia układu;

- należy zamontować nowe części składowe układu klimatyzacji: osuszacz, zawór rozprężny lub dyszę dławiącą;

- należy sprawdzić kontrolnie ilość oleju, jakim zalana jest nowa sprężarka i ew. dopełnić olejem do poziomu wymaganego przez instrukcje producenta auta. W przypadku dolewania oleju należy zastosować olej odpowiedniego typu, o odpowiedniej lepkości, wg specyfikacji producenta auta;

- należy zastosować nowe o-ringi i uszczelki w połączeniach, które były rozmontowywane;

- należy sprawdzić stan napinacza paska napędu sprężarki, stan sprzęgiełka alternatora oraz stan sprzęgiełka jednokierunkowego, w przypadku bezpaskowych napędów sprężarek. Należy ustawić poprawne położenie i naciąg paska napędzającego sprężarkę. Zepsute sprzęgiełka jednokierunkowe należy wymienić na nowe;

- układ klimatyzacji należy napełnić, zgodnie z procedurami technicznymi napraw klimatyzacji samochodowej, odpowiednią ilością czynnika roboczego, wg specyfikacji producenta auta;

- auto należy pozostawić na kilka minut z uruchomionym silnikiem, na biegu jałowym, z włączonym układem klimatyzacji oraz załączoną sprężarką oraz sprawdzić poprawność działania układu klimatyzacji.

 

 

6. Wymiana filtra osuszacza

Część wilgoci z układu klimatyzacji jest wychwytywana przez filtr-osuszacz, który w systemach z dyszą rozprężną zamiast zaworu jest nazywany „akumulatorem". Element ten osiąga „punkt saturacji" po ok. dwóch latach działania. Jeśli filtr-osuszacz nie jest wymieniany regularnie, rosnąca zawartość wody w układzie doprowadzi do korozji wszystkich jego elementów. W następstwie tego procesu może dojść do znacznie zwiększonego zużycia układu i jego elementów. Może też dojść do zalodzenia zaworu rozprężnego, czego konsekwencją będzie uszkodzenie skraplacza i sprężarki.

- Filtr-osuszacz usuwa z układu klimatyzacji wilgoć oraz cząsteczki stałe, zabezpieczając sprężarkę i zawór rozprężny przed zniszczeniem i gwarantując optymalną wydajność chłodzenia.

 

 

 

7. Naprawa sterowania układu klimatyzacji

Częstą przyczyną usterek układu klimatyzacji jest awaria układu sterowania , nowoczesne samochody mają bardzo rozbudowane układy klimatyzacji , współpracujące z innymi modułami pojazdu , dlatego ważna jest właściwa diagnoza usterki wykonana profesjonalnym sprzętem

Jedną z przyczyn wadliwego działania układu klimatyzacji są uszkodzenia instalacji – coraz popularniejsze , poprzez gryzonie. Przydatne jest zabezpieczenie komory silnika przed ingerencja gryzoni , drugą podstawową usterką układu elektrycznego jest uszkodzenie w wyniku szkody komunikacyjnej , a pośrednio – niewłaściwa lub niesumienna naprawa .Wykrycie takiej usterki jest niejednokrotnie czasochłonne

 

 

 

 

Dezynfekcja układu klimatyzacji

Dezynfekcja układu klimatyzacji

 

 

Nie od dziś wiadomo, że obecność bakterii, zarodników grzybów i drobnoustrojów w układzie klimatyzacji ma bardzo nie korzystny wpływ na samopoczucie i zdrowie użytkowników pojazdu. Kiedy poczujemy nieprzyjemny zapach z naszej klimatyzacji jest to dla nas sygnał że należy przeprowadzić serwis układu klimatyzacji. Nasza firma oferuje Państwu usługę odgrzybiania i dezynfekcji klimatyzacji przy użyciu generatora ozonu oraz chemiczne. Generator ozonu stosuje się w celu odkażania kabin pojazdów oraz klimatyzatorów, w sytuacji w której zabiegi wykonywane w sposób ręczny przy pomocy jedynie produktów chemicznych są nieskuteczne i nie dają możliwości wyeliminowania skażenia. W układzie klimatyzacji są miejsca lub punkty, z których nie ma możliwości usunięcia brudu, pyłu, który powoduje skażenia. Mnożną się tam bakterie, wirusy, pleśń oraz drobnoustroje. Właśnie to zjawisko powoduje, że odczuwamy nieprzyjemny zapach w kabinie pojazdu. Jedynym sposobem na usunięcie tych wszystkich bakterii, pleśni, drobnoustrojów jest ozon. Profesjonalny generator ozonu, który posiada nasza firma zapewnia całkowite usunięcie nieprzyjemnych zapachów oraz wyeliminowanie wszystkich zabrudzeń organicznych jak również nieorganicznych. Ozon jest najbardziej skutecznym sposobem na dezynfekcje układu klimatyzacji. Jest zdecydowanie lepszy od metody ultradźwiękowej, która tak naprawdę nie różni się niczym od popularnych sprayów dostępnych na rynku. Nasza firma dbając o klientów posiada wydajne, przemysłowe generatory ozonu wydajności 7000-14000 mg ozonu na godzinę, dzięki czemu możemy świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie będąc pewnymi skuteczności przeprowadzanych zabiegów. Nasze generatory są kilkunastokrotnie wydajniejsze i efektywniejsze w działaniu od ozonatorów często stosowanych w innych serwisach o dużo mniejszej efektywności działania.

 

Odgrzybianie i dezynfekcja klimatyzacji oraz kabiny ozonem – kilka faktów na temat ozonu:

- ozon jest utleniającym gazem, który trwale niszczy bakterie, pleśń, roztocza, wirusy, drobnoustroje

i inne mikroorganizmy

- ozon skutecznie usuwa wszelkie zapachy (stęchlizna, dym papierosowy, zapachy od zwierząt,

zapachy kuchenne, itp.)

- ozon odgrzybia i dezynfekuje parownik oraz cały układ przepływu powietrza w samochodzie

- ozon odkaża i dezynfekuje całe wnętrze samochodu, tapicerkę, dywaniki, wykładziny, fotele, itp.

- ozon nie pozostawia tłustych plam, tak jak wtryskiwane i rozpylane środki chemiczne

- ozon nie "przykrywa" zapachów sztucznym aromatem lecz je trwale usuwa

- ozon w krótkim czasie ulega samoczynnemu rozpadowi do postaci czystego tlenu

 

Żeby cieszyć się zdrowym i przyjemnym chłodem w upalne dni zadbaj o swoją klimatyzację już dziś. Dbając o klimatyzację dbasz o zdrowie swoje i najbliższych!

 

 

Praktyczne rady dla użytkowników

 

Klimatyzacja samochodowa wykorzystywana jest przez kierowców niemal przez cały rok – latem podczas upałów przyjemnie chłodzi wnętrze samochodu, jesienią i zimą szybko usuwa parę z szyb i szybciej nagrzewa kabinę pojazdu.

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka wskazówek korzystania z klimatyzacji przygotowanych przez firmę Kamil-Sped.

 

1. Co zrobić gdy nasze auto stało w upale na słońcu przez dłuższy czas – od razu włączyć klimatyzację?

Przede wszystkim powinniśmy najpierw otworzyć wszystkie okna w samochodzie w celu wywietrzenia kabiny pojazdu i usunięcia w sposób naturalny gorącego, nagrzanego powietrza. Dopiero po wywietrzeniu należy włączyć klimatyzację.

 

2. Jak często powinno się odgrzybiać klimatyzację i wymieniać filtr kabinowy (przeciwpyłowy)?

Filtr powinien być wymieniany przynajmniej raz do roku przed sezonem letnim. Zapewni to świeże i zdrowe powietrze w samochodzie oraz brak zaparowanych szyb. Zaleca się również profilaktyczny przegląd przed sezonem zimowym.

 

3. Korzystam z klimatyzacji, czy to normalne że pod moim autem skrapla się woda?

Oczywiście jest to normalny objaw. Woda skraplająca się na zimnym parowniku klimatyzacji ścieka do specjalnej miski, a następnie jest odprowadzana na zewnątrz samochodu.

 

4. Jak często powinniśmy włączać klimatyzacje by była niezawodna?

Klimatyzację powinniśmy włączać przynajmniej dwa-trzy razy w tygodniu, zarówno w okresie letnim jak i zimowym na 10-15min. Dzięki takim zabiegom nasz układ klimatyzacji będzie cały czas sprawny.

 

5. Czy to prawda, że auto z włączoną klimatyzacją jest słabsze i mniej oszczędne?

Tak, gdyż klimatyzacja opiera się na pracy sprężarki, która jest dodatkowym obciążeniem dla silnika samochodu. Wpływa to na spalanie paliwa, jednak praktyka pokazuje, że samochód w którym włączona jest klimatyzacja pobiera mniej paliwa niż ten, który ma opuszczone szyby. Wynika to z faktu, że opór stawiany przez auto z otwartymi szybami powoduje większe spalanie niż włączona klimatyzacja.

 

6. Kiedy należy wyłączyć klimatyzację ?

Układ klimatyzacji powinien być wyłączany przez kierowcę na 3-5 min przed zakończeniem podróży. Takie korzystanie z klimatyzacji zapewnia odpowiednie osuszenia parownika, który zapobiega powstawaniu zapachu stęchlizny i grzyba. Dodatkowo wyrównianie temperatury kabiny z temperaturą otoczenia ustrzeże użytkowników klimatyzacji przed przeziębieniem wynikłym z różnic temperatur.

 

7. Chciałbym odgrzybić klimatyzację przed sezonem, czy odgrzybianie ozonem jest skuteczne?

Tak, ozon jest bardzo skuteczny. Zabija wszystkie bakterie, wirusy, grzyby, pleśni dzięki czemu nasza klimatyzacja oprócz przyjemnego chłodu latem daje nam świeże i zdrowe powietrze.

 

8. Jak często powinienem dokonywać przeglądu klimatyzacji?

Przegląd powinien być wykonywany przynajmniej raz w roku a najlepiej przed sezonem letnim. Wystarczy do nas zadzwonić lub wypełnić formularz na stronie aby umówić się na przegląd w naszej firmie. Jesteśmy specjalistami i posiadamy najlepszy sprzęt do klimatyzacji dlatego powierzając nam swoje auto masz pewność profesjonalnej usługi. Zadbaj o swoją klimatyzację, zadbaj o zdrowie swoje i najbliższych – umów się na serwis klimatyzacji w firmie Kamil-Sped.

Zasada działania układu klimatyzacji

Opis układu klimatyzacji, Podstawowe funkcje i elementy składowe

 

Klimatyzacja jest złożonym systemem łączącym obieg powietrza z zamkniętym obwodem obiegu czynnika chłodniczego. Głównym zadaniem systemu jest chłodzenie powietrza wpływającego do wnętrza samochodu. Powietrze jest schładzane poprzez parownik znajdujący się w środku kabiny pojazdu. Pobrane ciepło jest wydzielane na zewnątrz samochodu za pomocą kondensatora znajdującego się z przodu samochodu. Klimatyzacja wykorzystuje podstawowe prawa fizyki w zamkniętym obiegu czynnika chłodniczego.

Czynnik chłodniczy absorbuje ciepło poprzez zamianę ze stanu ciekłego w stan gazowy, a następnie oddaje ciepło zamieniając się z gazu w ciecz. Podczas obiegu powietrza wewnątrz samochodu czynnik chłodniczy zmienia si´ sukcesywnie z gazu na ciecz. Te zmiany stanu czynnika pozwalają na ochłodzenie powietrza napływającego do środka samochodu i oddanie ciepła na zewnątrz.

 

 

Elementy składowe

 

klimatyzacji Filtr kabinowy – zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza samochodu takich jak pyłki roślin, kurz, sadza, szkodliwe gazy i inne.
Dmuchawa – służy do dostarczania powietrza do wnętrza samochodu. Umieszczona jest pomiędzy filtrem kabinowym i parownikiem. Jej zadaniem jest zapewnienie stałego przepływu powietrza przez parownik. Siłę nawiewu może ustawić kierowca za pomocą przełącznika na desce rozdzielczej lub jest ustawiana automatycznie w przypadku klimatyzacji automatycznej.

Parownik – umieszczony jest wewnątrz kabiny pojazdu i zapewnia schładzanie oraz osuszanie powietrza dostarczanego z zewnątrz. Czynnik chłodniczy odparowując absorbuje ciepło i przedostaje się do sprężarki.

Sprężarka – dba o obieg czynnika w całym układzie oraz zapewnia wysokie ciśnienie pomiędzy wyjściem z parownika i wejściem do kondensatora. Jest to najdroższy i najbardziej wrażliwy element całego układu.

Kondensator (skraplacz) – jest wymiennikiem ciepła, w którym kondensowany (skraplany) jest czynnik chłodniczy poprzez przeniesienie jego ciepła do strumienia przepływającego przez niego powietrza atmosferycznego. Zlokalizowany jest z przodu samochodu pomiędzy sprężarką i osuszaczem.

Osuszacz (lub zasobnik) – jest zbiornikiem czynnika w stanie płynnym. Zawiera desykant pochłaniający wilgoć, odpowiedzialną za wytwarzanie kwasów w układzie, oraz służy do filtracji zanieczyszczeń przenoszonych z czynnikiem.

 

 

Gwarancja

Ogólne warunki i zasady udzielania gwarancji na naprawy i serwis układu klimatyzacji samochodowej w firmie Kamil-sped Tomasz Urbańczyk


Szanowni Klienci,

Dziękujemy za wybór usług firmy Kamil-sped Tomasz Urbańczyk. Mamy nadzieję, iż w przyszłości przy podejmowaniu decyzji o wyborze serwisu klimatyzacji , wezmą Państwo pod uwagę szeroką ofertę naszych wyrobów i usług. Poniżej zostały określone warunki na których udzielamy gwarancji:

1.Kamil-sped Tomasz Urbańczyk. udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, od daty zakupu, na wykonanie usług serwisu klimatyzacji samochodowej .

2.W sytuacji zakupu i zabudowy nowych podzespołów klimatyzacji , gwarancja udzielana jest zgodnie z zaleceniami producenta zabudowanego podzespołów :

a)12 miesięcy od momentu zakupu, lub

b)przebieg 50tyś km, jeżeli limit ten został wyczerpany przed upływem 12 miesięcy

3.Ujawniona w okresie trwania gwarancji ewentualna wada lub niesprawność, która powstała z przyczyn tkwiących wykonanej usłudze , usterka zostanie przez nas niezwłocznie usunięta (maksymalny czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni) – po przedstawieniu oryginału dokumentu zakupu usługi oraz spełnieniu wszystkich wytycznych dotyczących udzielenia gwarancji.

- w przypadku wykrycia wad w zamontowanym podzespole – podzespół zostaje zdemontowany i przekazany do producenta podzespołu i gwarancja zostaje rozpatrywana zgodnie z zaleceniami producenta podzespołu „ na okres rozpatrywania gwarancji firma Kamil –sped Tomasz Urbańczyk , nie zapewnia podzespołów zastępczych , jak również pojazdu zastępczego na okres rozpatrywania reklamacji

4.W ramach gwarancji przewiduje się naprawę lub wymianę towaru

5.Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności które zostały wymienione w instrukcji obsługi, do wykonania których zobligowany jest klient

6.Okres gwarancji nie ulega wydłużeniu o czas przebywania produktu w naprawie

7.W sytuacji wymiany towaru na nowy, okres gwarancji nie ulega odnowieniu

8.Klient ma prawo do otrzymania zwrotu uiszczonej ceny, w sytuacji gdy w okresie gwarancji sprzedawca dokonał bezskutecznej trzykrotnej naprawy lub wymiany towaru (zwrot zapłaconej kwoty nastąpi niezwłocznie) Kwota podlegająca zwrotowi nie podlega waloryzacji.

9.Gwarancja nie obejmuje obniżenia jakości produktu spowodowanego normalnym zużyciem wyrobu

10.W sytuacji, gdy Kamil –sped Tomasz Urbańczyk regeneruje lub zabudowuje dostarczony przez Klienta produkt, gwarancją objęte są wyłącznie te czynności i części które były wykorzystane przy naprawie – przy usłudze tej występują również wszystkie procedury dotycząc naprawy – takie jak przy wymianie na nowe podzespoły – brak zgody na przeprowadzenie tych procedur zwalnia firmę Kamil-sped Tomasz Urbańczyk w całości na udzielenie gwarancji na wykonaną usługę

11.Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie produkt i nie stosuje się jej do wyposażenia dodatkowego oraz urządzeń z produktem współpracujących

12.Sprzedawca nie odpowiada za dodatkowe koszty związane z uszkodzeniem towaru

13.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiedni dobór produktu przez kupującego, w tym także jeżeli dobór produktu przez kupującego nastąpił po uprzednim pouczeniu Kupującego przez Sprzedawcę o niewłaściwości przedmiotowego produktu.

14.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody jakie powstały w wyniku braku możliwości korzystania z niesprawnego lub oddanego do naprawy produktu

15.Nabywca usługi i podzespołu jest zobowiązany, na własny koszt, dostarczyć uszkodzony podzespół lub pojazd do siedziby firmy Kamil-sped Tomasz Urbańczyk

16.Przed dostarczeniem uszkodzonego podzespołu lub przy zgłoszeniu reklamacji usługi , Nabywca jest zobowiązany do skontaktowania się ze sprzedawcą i ustaleniu terminu naprawy (rozpatrzenie reklamacji )

17.Dostarczony produkt lub pojazd musi być zgodny z pojazdem w którym była wykonywana usługa – zabudowany podzespół nie może nosić znamion uszkodzeń mechanicznych spowodowanych: - niewłaściwym użytkowaniem , niedostatecznym zabezpieczeniem lub ingerencji w prawidłowe działanie układu lub podzespołu .Jeżeli w okresie trwania gwarancji w pojeździe wystąpiło inne zdarzenie losowe typu kolizja lud inne zdarzenie losowe . Sprzedawca jeżeli stwierdzi iż zdarzenie losowe mogło mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na prawidłowe działanie zespołu lub podzespołu naprawianego – to może w całości odstąpić od udzielenia gwarancji na wykonaną usługę lub podzespół . Ponadto :

- Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

- Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.

- Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.

- W tym dodatkowo: - ingerencja nieuprawnionych osób trzecich w przedmiot objęty usługą gwarancji polegającej na przeróbkach, próbie naprawy itd.

18.Do reklamowanego towaru lub usługi należy dołączyć oryginał dowodu zakupu właściwie wypełniony formularz reklamacyjny wypełnioną kartę gwarancyjną oraz jeżeli procedura tego wymagała – dokumenty zakupu dodatkowych podzespołów dostępny na stronie internetowej www.kamilsped.pl lub w siedzibie firmy Kamil-sped Tomasz Urbańczyk

19.W sytuacji utraty karty gwarancyjnej bądź dokumentu zakupu, nastąpi utrata uprawnień z udzielonej gwarancji – duplikaty karty gwarancyjnej nie będą wydawane

20.W sytuacji gdy, testy nie wykażą występowania wady zgłaszanej przez Kupującego, Użytkownik produktu jest zobowiązany do pokrycia kosztów tych testów oraz transportu.

21.Zakres czynności naprawy gwarancyjnej nie obejmuje: czyszczenia, konserwacji, przeglądu technicznego, wydania ekspertyzy technicznej, Sprzedawca może wykonać ww. czynności za uiszczeniem przez Kupującego stosownej opłaty.

22.Gwarancją objęte są wyłącznie te produkty, na których umieszczony jest numer seryjny i naklejka producenta - muszą być czytelne oraz nie mogą nosić śladów samowolnych przeróbek

23.Kamil-sped Tomasz Urbańczyk nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu napraw gwarancyjnych jeżeli jej działalność zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej bądź innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy.

24.Niniejsza gwarancja nie wyklucza ani nie ogranicza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową kupna

 

 

 

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące gwarancji

&1

Gwarancja na usługę obsługi klimatyzacji

 

1. Gwarancja na obsługę układu klimatyzacji jest udzielany wyłącznie gdy podczas recyklingu układu klimatyzacji ilość odzyskanego czynnika jest zgodna z danymi podanymi przez producenta obsługiwanego pojazdu

- tolerancja ubytku czynnika chłodniczego nie może przekraczać 10% ilości podanej przez producenta

2. Użytkownik w momencie zgłaszania reklamacji potwierdzi dokumentem zakupu fakt zakupu i zabudowy filtra osuszacza wraz z zabudową tego filtra do pojazdu na który zgłasza reklamacje

- filtr ten musi zostać zabudowany w okresie minimum dwóch lat przed zgłoszeniem reklamacji

 

&2

Gwarancja na naprawę uszkodzonych elementów połączeniowych układu klimatyzacji

 

1. Gwarancja na naprawę poprzez spawanie lub naprawę elementów elastycznych układu klimatyzacji wykonanych w Kamil –sped Tomasz Urbańczyk jest udzielana tylko w zakresie „ miejscu „ wykonanej naprawy .

- jeżeli dokonano naprawy skorodowanej części alumniowej połączeń układu klimatyzacji , firma Kamil –sped Tomasz Urbańczyk – nie udziela gwarancji na wykonanie takich napraw , elementy skorodowane należy wymieniać wyłączne na nowe elementy „ naprawa jest wykonywana wyłącznie z zgodą i odpowiedzialnością zamawiającego .

2. Gwarancja na naprawę poprzez spawanie lub naprawę elementów elastycznych układu klimatyzacji jest udzielana wyłącznie na elementy uszkodzone mechaniczne „ pęknięte lub przerwane”

3. Każdorazowo przy wymianie lub naprawie elementów połączeniowych układu klimatyzacji , należy wymienić filtr osuszacza.

4. Należy wymienić uszczelnienia

5. Jeżeli uszkodzenie elementów połączeniowych występowało przez okres dłuższy niż 2 miesiące , to aby uzyskać gwarancje należy przeprowadzić płukanie układu klimatyzacji .

6.Niewykonanie czynności o których mowa wyżej, spowoduje utratę gwarancji

 

&3

Gwarancja na wymianę podzespołów układu klimatyzacji

Nie dotyczy sprężarki

 

1. Firma Kamil-sped Tomasz Urbańczyk udziela gwarancji na wymienione i sprzedane podzespoły układu klimatyzacji

2. Firma Kamil-sped Tomasz Urbańczyk nie udziela gwarancji na wymianę i zabudowę dostarczonych podzespołów układu klimatyzacji

3. Każdorazowo przy wymianie lub naprawie podzespołów układu klimatyzacji , należy wymienić filtr osuszacza.

4. Należy wymienić uszczelnienia

5. Jeżeli uszkodzenie elementów połączeniowych występowało przez okres dłuższy niż 2 miesiące , to aby uzyskać gwarancje należy przeprowadzić płukanie układu klimatyzacji

6.Niewykonanie czynności o których mowa wyżej, spowoduje utratę gwarancji

 

&4

Zabudowa lub naprawa sprężarki układu klimatyzacji

 

1. Gwarancja na naprawę lub wymianę sprężarki układu klimatyzacji jest udzielana wyłącznie przy wykonaniu i potwierdzeniu dokumentami zakupu podanych poniżej czynności i dotrzymania warunków :

1. Kod kreskowy

- Jeśli naklejka z kodem kreskowym zostanie usunięta reklamacja nie będzie uznana.

2. Osuszacz

- Osuszacz musi być wymieniony przed pierwszym uruchomieniem nowej sprężarki – jeśli nie zostanie wymieniony reklamacja nie będzie uznana (dowód

wymiany jest wymagany).

3. Zawór rozprężny

- W przypadku gdy pojazd jest wyposażony w zawór rozprężny musi on być wymieniony przed pierwszym uruchomieniem nowej sprężarki – jeśli nie zostanie wymieniony reklamacja nie będzie uznana (dowód wymiany jest wymagany).

4. Skraplacz równoległego przepływu

- W przypadku gdy pojazd jest wyposażony w skraplacz równoległego przepływu musi on być wymieniony przed pierwszym uruchomieniem nowej sprężarki – jeśli nie zostanie wymieniony reklamacja nie będzie uznana (dowód wymiany jest wymagany).

5. Sprzęgło kierunkowe

- W przypadku gdy pojazd jest wyposażony w koło z wolnym biegiem przy alternatorze lub kompresorze musi ono być wymienione przed pierwszym uruchomieniem nowej sprężarki – jeśli nie zostanie wymienione reklamacja nie będzie uznana (dowód wymiany jest wymagany).

6. Dysza dławiąca

- W przypadku gdy pojazd jest wyposażony w dyszę dławiącą musi ona być wymieniona przed pierwszym uruchomieniem nowej sprężarki – jeśli nie zostanie wymieniona reklamacja nie będzie uznana (dowód wymiany jest wymagany).

7. Płukanie układu klimatyzacji

- Cały układ klimatyzacji musi być wypłukany przed pierwszym uruchomieniem nowej sprężarki zgodnie z powyższymi zasadami instalacji – jeśli układ nie zostanie prawidłowo wypłukany reklamacja nie będzie uznana.

8. Zdemontowany kompresor

- Reklamowany kompresor musi być kompletny, jeśli nie, reklamacja nie będzie uznana.

9. Karta gwarancyjna

- Wypełniona, podpisana i podstemplowana karta gwarancyjna musi być dołączona do reklamowanego kompresora – w przypadku braku wypełnionej karty reklamacja nie będzie uznana.

10. Dokument zakupu

- Kopia dokumentu zakupu kompresora musi być dołączona do reklamacji – w przypadku braku dokumentu reklamacja nie będzie uznana.

 

 

Pobierz formularz zgłoszenia reklamacji towaru/usługi

Płukanie układu klimatyzacji

Płukanie układu klimatyzacji

 

W dzisiejszych czasach coraz więcej producentów samochodów oraz ich komponentów wymaga, aby podczas wykonywania prac serwisowych przeprowadzane było również płukanie układu klimatyzacji. Zachowanie regularności płukania układu klimatyzacji jest warunkiem niezbędnym do tego, aby zapewnić bezawaryjność działania klimatyzacji uniemożliwiając jej uszkodzenia przez choćby zanieczyszczenia.

W przypadku awarii któregoś z komponentu układu klimatyzacji, np. uszkodzona sprężarka, zużyty filtr-osuszacz, zanieczyszczenia w bardzo prosty sposób mogą rozprzestrzeniać się po całym układzie klimatyzacji powodując uszkodzenia kolejnych elementów. Bardzo ważne jest aby przed wymianą uszkodzonego komponentu układu przeprowadzić płukanie klimatyzacji, które pomoże zabezpieczyć pozostałe elementy klimatyzacji.

Istnieją kilka sposobów płukania układu klimatyzacji. Pierwszy z nic polega na płukaniu całego układu za pomocą azotu. Wszystkie komponenty układu oraz węże przedmuchiwane są azotem wpuszczanym pod ciśnieniem ok. 12 bar a następnie osuszane. Druga metoda płukania układu klimatyzacji opiera się na korzystaniu ze specjalnego roztworu chemicznego. Po przepłukaniu układu roztworem chemicznym konieczne jest usunięcie jego pozostałości z komponentów klimatyzacji oraz osuszenie za pomocą azotu. Połączenie obu tych metod daje bardzo skuteczne efekty. Dlatego też korzystanie z tych połączonych metod zaleca się podczas wymiany sprężarki na nową.

. W przypadku płukania specjalnym roztworem chemicznym konieczne jest usunięcie jego pozostałości z komponentów klimatyzacji oraz osuszenie za pomocą azotu.

Trzeci sposób polega na płukaniu komponentów układu klimatyzacji przy pomocy specjalnej aparatury. Metoda ta jest bardzo skuteczna i dodatkowo usuwa luźne zanieczyszczenia oleju.

 

Dlaczego warto płukać klimatyzacje?

1. Gdyż proces ten usuwa opiłki metalu z wnętrza układu klimatyzacji powstałe na skutek uszkodzenia sprężarki.

2. Ponieważ jeżeli układ klimatyzacji samochodu był otwarty przez dłuższy czas np. z powodu kolizji w układzie tym powstają niewielkie ilości kwasów, które powinny zostać usunięte.

3. Gdyż co jakiś czas konieczne jest wypłukiwanie cząstek elastomerów (gumy), które mogą powodować zapychanie się całego układu.

4. Ponieważ zanieczyszczony czynnik chłodzący oraz olej należy dokładnie usunąć z układu klimatyzacji.

 

Nasza firma pomoże Państwu utrzymać klimatyzacje w wzorowym stanie!

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.